Passeren

Passeren is het formele moment waarop de notaris – al dan niet in uw aanwezigheid – met zijn/haar handtekening de akte geldig verklaart. De akte heeft nu een juridische status verkregen en kan dus niet zomaar weerlegd worden.

Na het passeren draagt de notaris zorg voor de registratie en bewaring. Passeren geschiedt doorgaans op het kantoor van de notaris ten overstaan van alle betrokken partijen. Ingeval u slecht ter been bent, kan dit per volmacht of – voor een testament – op locatie. Het is van eminent belang dat de notaris alle betrokken voldoende kan voorlichten over de gevolgen van de akte en op alle vragen een antwoord kan geven.