Plaatsvervulling

Plaatsvervulling staat voor de manier waarop men via bloedverwantschap erfgenaam kan worden. Wanneer een erfgenaam een erfenis verwerpt of vooroverleden is, krijgt ten gevolge van plaatsvervulling diens erfgenamen het recht om het erfdeel (al dan niet zuiver) te aanvaarden of te verwerpen.

Voorbeeld:

Weduwe komt te overlijden. Van haar drie kinderen, haar erfgenamen, is een zoon eerder overleden met achterlating van enige kleinkinderen. Plaatsvervulling dicteert nu dat zijn kinderen, de kleinkinderen, de erfgenamen van oma worden. Via hun overleden vader verkrijgen de kleinkinderen dus het recht om een keuze te maken met betrekking tot het erfdeel van hun vader: zuiver of beneficiair aanvaarden, dan wel verwerpen. Plaatsvervulling mag doorwerken tot de zesde generatie