Rechtskeuze bij nalatenschap

Rechtskeuze bij nalatenschap houdt in dat er in een testament een keuze gemaakt wordt volgens welk recht de nalatenschap afgehandeld moet worden, Nederlands recht of buitenlands recht. Elk Europees land heeft in min of meerdere mate een ander erfrecht. Dat kan problemen geven indien men bijvoorbeeld onroerend goed buiten Nederland in eigendom heeft.

Europese erfrechtverordening

De rechtskeuze is vooral actueel geworden met de invoering van het Europese erfrecht in augustus 2015. Kon een migrant voorheen kiezen voor het (gunstiger) Nederlandse erfrecht, tegenwoordig is de keuze beperkt tot het land waarvan men de nationaliteit bezit ten tijde van het overlijden. Wanneer er helemaal geen keuze is gemaakt, komt de nalatenschap te vallen onder het erfrecht van het land waar de overledene de laatste verblijfplaats had. Sinds deze Europese verordening is het voor een terugkerende expat niet meer mogelijk om diens erfgenamen te laten profiteren van het Nederlandse erfrecht.