Royement

Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u met uw woning als onderpand uw bank een zekerheidsrecht: het recht van hypotheek. Dit betekent dat wanneer u zich niet aan de afspraken houdt,  de bank uw woning per opbod mag verkopen.

In het Kadaster

Het door u gegeven recht staat vermeld in het Kadaster. Met een royement – ook wel doorhaling genoemd – wordt deze vermelding gewist. Iets wat dient te gebeuren wanneer u uw hypotheek heeft afgelost, of wanneer u het recht van hypotheek aan een andere geldverstrekker wenst te geven. Maar ook, en vooral, wanneer u de woning gaat verkopen. Dan zal de notaris ervoor moet zorgen dat uw recht van hypotheek op het oude huis wordt geroyeerd zodat er eventueel een nieuw recht van hypotheek kan worden gevestigd. Hij doet dit door het Kadaster een akte van royement aan te bieden.