Schenken

Schenken is het weggeven van een vermogensbestanddeel zonder dat daarvoor een tegenprestatie wordt verlangd. Het kan gaan om geld, onroerend goed of een kunstwerk, maar ook om een kwijtschelding van een schuld.

Schenkbelasting

Over het verkrijgen van een schenking moet volgens de wet een zeker bedrag aan schenkbelasting afgedragen worden, althans over wat er meer is verkregen dan de vrijstellingsbedragen.