Splitsingsakte

Een splitsingsakte, ook wel Akte van Splitsing genoemd, is een notarieel document waarin een appartementsgebouw staat omschreven en waarin alle appartementsrechten binnen het gebouw zijn vastgelegd.

Huisregels

Voorts staan nauwkeurig alle regels erin omschreven over onder andere welke ruimtes bij welk appartement horen en welke ruimtes gemeenschappelijk zijn. Terugkerende onderdelen van de splitsingsakte zijn het splitsingsreglement waarin alle rechten en plichten van de eigenaren staan en de splitsingstekening waarin alle onderlinge grenzen staan aangegeven.