Staaksgewijs

Staaksgewijs is een erfrechtelijk woord. Het verwijst naar de manier waarop plaatsvervulling gebeurt wanneer erfgenamen niet hun rechten willen of kunnen uitoefenen. De erfgenaam is bijvoorbeeld eerder komen te overlijden, of hij/zij is onterfd. Ook kan de erfgenaam het erfdeel hebben verworpen.

Erven van grootouder

Staaksgewijs houdt dus in dat diens rechten via plaatsvervulling in handen komen van diens afstammelingen en niet van iemand anders. Zo kunnen de kinderen van een onterfde vader het gezamenlijk recht krijgen op het erfdeel van hun opa. Een eventueel positief saldo zullen zij onderling moeten verdelen.