Statuten

Statuten zijn de in een akte vastgelegde regels voor bepaalde rechtspersonen. Zij liggen ten grondslag aan naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Onlosmakelijk onderdeel

Statuten vormen een vast onderdeel van de akte van oprichting. Zonder statuten is het niet mogelijk een rechtspersoon op te richten. Omdat statuten het fundament vormen van een rechtspersoon worden ze meegenomen met de inschrijving ervan in het handelsregister. Andere partijen kunnen dan kennis nemen van de statuten van de rechtspersoon.