Successierecht

Successierecht is een verouderd woord. Sinds 2010 spreken we over erfbelasting als de belasting die over de nalatenschap afgedragen moet worden van iemand die in Nederland zijn laatste woonplaats had.