Testament

Een testament is een notariële akte waarin u kunt regelen over wat er met uw nalatenschap moet gebeuren na uw overlijden. Een laatste wilsbeschikking die het mogelijk maakt om af te wijken van het standaard erfrecht en zelf richting te geven aan de vererving van met name onroerend goed, waardevolle voorwerpen, geld en waardepapieren. Testamenten zijn hoogstpersoonlijk. Het is niet mogelijk om gezamenlijk een testament op stellen.

Aanwijzen en uitsluiten

Een testament biedt biedt derhalve de mogelijkheid om andere personen en instellingen tot erfgenaam te benoemen, als ook de wettelijke erfgenamen te onterven en uit te sluiten van elk recht op een erfdeel. Uitzondering hierop is de legitieme portie, het minimale recht van onterfden. Testamenten worden centraal opgeslagen in het Centraal Testamenten Register. Elk testament is uniek.