UBO-register

Het UBO-register is een openbaar register van alle ‘uiteindelijk belanghebbenden’ van een rechtspersoon, een DGA (directeur-grootaandeelhouder) bijvoorbeeld of een bestuursvoorzitten. Het register is nog in ontwikkeling maar uiteindelijk wordt het een register van natuurlijke personen die als ultimate beneficial owners de formele of feitelijke zeggenschap hebben over een juridische entiteit als een vennootschap, ofwel minimaal 25% (in)directe eigendom of zeggenschap. Naam, geboortemaand- en jaar als ook de nationaliteit etc. zal iedereen straks in het UBO-register terug kunnen vinden.

Witwas bestrijding

Het UBO-register is een uitvloeisel van de 4e anti-witwasrichtlijn, waarover in 2015 door het Europees Parlement het besluit is genomen. De besluitvorming is nog gaande, maar naar verwachting wordt het register eind 2019 een feit.