Vennootschap onder firma

Een vennootschap onder firma is een samenwerking van twee of meerdere individuele personen die samen een bedrijf runnen. Feitelijk betekent het dat ze optreden onder een gezamenlijke naam of firma.

Geen rechtspersoon

Een vennootschap onder firma is geen rechtspersoon. Voor de oprichting is dan ook geen notaris nodig. Individuele besluiten worden geacht gezamenlijk te zijn. Uiteraard blijf iedere firmant hoofdelijk aansprakelijk.