Verblijvingsbeding

Soms ook verblijvensbeding genoemd. Dit is een bepaling uit het samenlevingscontract dat gebiedt dat bij overlijden alle gezamenlijke aangekochte goederen bij de langstlevende partner mogen verblijven. Dit komt vooral tot uiting bij een eigen woning. Dankzij het verblijvingsbeding krijgt de langstlevende partner het recht om de woning op zijn/haar naam te laten zetten. Hiertegen kunnen de wettelijke erfgenamen zich niet verzetten.

Testamentaire werking

Het verblijvingsbeding is de enige bepaling buiten het testament met een testamentaire werking, een werking die pas na het overlijden van kracht wordt.