Vereffenaar

De vereffenaar is degene die de vereffening – afwikkeling schulden uit nalatenschap – uitvoert. Het kan hierbij gaan om een door de erfgenamen ingeschakelde partij een door de rechtbank benoemd persoon. De vereffenaar is verantwoordelijk voor de totale afwikkeling.