Vereffening

Vereffening is wat er gebeuren moet als een nalatenschap meer schulden heeft dan bezittingen. Maar ook wanneer iemand zijn/haar erfdeel beneficiair wil aanvaarden en men dus uitsluitend het batig saldo wenst te aanvaarden en niet de vermoedelijke schulden. De wet (art. 4:202 lid 1 sub a) eist dan dat een procedure gevolgd wordt die goed te vergelijken is met die van een faillissement. Door deze procedure te volgen worden ook de belangen van schuldeisers gewaarborgd. Wanneer deze procedure niet goed gevolgd wordt en schade ontstaat, kan de vereffenaar privé aansprakelijk worden gesteld.

Voor de vereffening moeten alle erfgenamen gezamenlijk opereren. Men spreekt dan van een lichte vereffening.

De belangrijkste stappen voor vereffening

  1. Boedelbeschrijving opmaken. Dat is een inventarisatie van alle bezittingen en schulden
  2. Boedelbeschrijving ter inzage leggen. Dit gebeurt bij de griffie van de rechtbank zodat alle belanghebbenden er kennis van kunnen nemen.
  3. Melding aan kantonrechter zodra blijkt dat nalatenschap negatief is.
  4. Oproepen schuldeisers
  5. Opheffing

Zware vereffening

Ingeval er veel onmin is tussen de erfgenamen of een belanghebbende (schuldeiser, openbaar ministerie) hier expliciet om vraagt, kan de rechter een vereffenaar aanwijzen. We krijgen dan een zware vereffening. De procedure verloopt verder hetzelfde. Zware vereffening komt ook ter sprake wanneer er geen of niet-beschikbare erfgenamen voorhanden zijn of dat het onbekend is of er überhaupt erfgenamen zijn.