Vereniging van Eigenaren

De vereniging van eigenaren is een vereniging als elk andere. Het grote verschil is dat zij wordt opgericht in de splitsingsakte, de notariële akte waarin alle appartementsrechten worden vastgelegd. Het doel van de vereniging is de gemeenschappelijke belangen te behartigen van alle eigenaren als ook het bouwwerk in optimale staat te houden.

Lidmaatschap van rechtswege

Elke koper van appartementsrechten wordt automatisch, van rechtswege, lid van de vereniging. Dit geldt ook voor alle eigenaren van in het complex gelegen winkelpanden, kantoren en parkeerplaatsen. Het lidmaatschap eindigt wanneer men geen eigenaar meer is van de woning.

Actief

Steeds meer hypotheekverstrekkers hechten belang aan goed onderhoud van het complex en eisen voor de hypotheek dat de vereniging actief is en zorgt voor de waardevastheid van de woning. Actieve verenigingen organiseren regelmatige vergaderingen, plannen het onderhoud in en beschikken een gezonde financiële huishouding.