Volmacht

Een volmacht houdt in dat een meerderjarig persoon iemand anders schriftelijk de bevoegdheid geeft om namens hem/haar zekere handelingen uit te voeren of bepaalde rechten uit te oefenen. Degene die de volmacht geeft wordt volmachtgever genoemd. De gevolmachtigde is degene die het recht krijgt om de handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld het kopen van een woning of aandelen. Het document hoeft niet per se door de notaris opgesteld te worden, maar voor dergelijke handelingen is zij zeer zeker vereist.

Wilsbekwaam?

Het is absoluut noodzakelijk dat de volmachtgever op het moment van tekenen wilsbekwaam is. De notaris is verplicht hierop te letten. Iemand die wilsonbekwaam is mag geen volmacht meer geven. Later zouden er immers grote problemen kunnen ontstaan.
Een volmacht eindigt doorgaans door overlijden van de volmachtgever of door intrekking.