Tekenen notariële akten in coronatijd

Voor het ondertekenen van een notariële akte is het normaal gesproken verplicht persoonlijk op het notariskantoor, in het bijzijn van de notaris de stukken te tekenen.  Al vroeg in de coronacrisis is de notaris aangewezen als vitaal beroep en moeten de notariskantoren open blijven.Ook het notariaat moet zich uiteraard houden aan de richtlijnen van het […]

Afwikkeling nalatenschap met of zonder bekende erfgenamen

Na het overlijden van iemand zal de nalatenschap afgewikkeld moeten worden. De eerste vraag die beantwoord moet worden bij een overlijden is wie de erfgenamen zijn. Als de overledene een testament heeft gemaakt, dan staat in dat testament wie de erfgenamen zijn. In het Centraal Testamentregister kan worden gecontroleerd of er een testament is. Is […]

Meer zeggenschap direct betrokkenen bij deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) kan de concept wettekst nog wat aanvullingen gebruiken. Dat schrijven de KNB en de VMN in een reactie (pdf, 251 kB) op het […]

Negatieve rente nieuw fenomeen in notariaat

Iedereen heeft er al meerder keren van gehoord en gelezen. Banken gaan een negatieve rente hanteren op saldi op bankrekeningen vanaf 2,5 miljoen euro. Het heeft echter ook effecten voor bij de notaris gestorte koopsommen en waarborgsommen. Koopsommen, hypotheekleningen en waarborgsommen worden tijdelijk op de derdengeldenrekening van de notaris gestort en na ondertekening van de bijbehorende […]

CPO als alternatief voor nieuwbouwwoning

Door het achterblijven van het bouwvolume aan nieuwbouwwoningen door onder andere de stikstof- en corona perikelen lijken de prijzen van nieuwe woningen die wel worden aangeboden de pan uit te rijzen. Bij nagenoeg ieder nieuwbouwproject zijn er meer potentiële kopers dan dat er woningen beschikbaar zijn. Kopen in een nieuwbouwproject via een ontwikkelaar of bouwbedrijf […]