CPO als alternatief voor nieuwbouwwoning

Door het achterblijven van het bouwvolume aan nieuwbouwwoningen door onder andere de stikstof- en corona perikelen lijken de prijzen van nieuwe woningen die wel worden aangeboden de pan uit te rijzen. Bij nagenoeg ieder nieuwbouwproject zijn er meer potentiële kopers dan dat er woningen beschikbaar zijn. Kopen in een nieuwbouwproject via een ontwikkelaar of bouwbedrijf is de gangbare route, maar er is meer onder de nieuwbouwzon.

Wist u dat u samen met andere particulieren uw eigen
nieuwbouwproject kunt realiseren? In vaktermen heet dit: Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO). U gaat dan samen met een groep gelijkgestemden die
ook een betaalbare nieuwbouwwoning willen bouwen aan de slag. Door veel werk
zelf te doen, zoals administratie en zelf handen uit de mouwen te steken kunt u
veel geld besparen en zelf bepalen hoe uw toekomstige woonomgeving er uit komt
te zien.

Iedere CPO begint met een geschikte locatie die
hiervoor beschikbaar is gesteld door bijvoorbeeld de gemeente, een corporatie,
een particulier of een door u zelf gevonden locatie. U richt vervolgens samen met
uw toekomstige buurtgenoten bij de notaris een vereniging op die optreedt als
opdrachtgever om een nieuwbouwproject te starten. De deelnemers aan de CPO
kiezen samen de partners voor het realiseren van het project zoals de architect,
de aannemer en de notaris. Het is niet raadzaam om zelf het wiel te gaan
uitvinden om uw CPO te laten rollen, beter is het om een zelfbouwadviseur in de
arm te nemen die u van begin tot eind helpt bij het realiseren van uw droomhuis
en droomwijk. Er bestaan bureaus met ervaring als zelfbouwadviseur, zij hebben de
draaiboeken al klaar liggen.
Het is van belang dat uw bouwgroep vooraf afspraken
maakt met de gemeente over wat mogelijk is op de door u gekozen locatie. Deze
afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over vormgeving, gebruik van ruimte of
kosten. Dit geldt ook voor de onderlinge afspraken binnen uw bouwgroep, maak
vooraf afspraken over zaken als budget, tijd en woonwensen.

Een van de grote voordelen van een CPO is het te
behalen schaalvoordeel. Door samen te werken met een groep mensen kunt u
besparen op kosten door bijvoorbeeld bouwmaterialen zoals dakpannen, bakstenen
of cement, keukens, badkamers en dergelijke samen groot in te kopen. Daarnaast
wordt het risico als er onverhoopt iets mis gaat beperkt aangezien de vereniging
de risicodrager is.
Naast de deze voordelen, is er nog een ander
financieel voordeel. Een groot aantal provincies in Nederland geven subsidies
voor CPO-projecten. Raadpleeg de websites van de deelnemende gemeenten voor de
voorwaarden. Met CPO is het dus mogelijk om betaalbaar en veilig uw droomhuis
te realiseren naar uw wensen. Bovendien kunt u in overleg uw eigen buurt
inrichten.

Op het internet is veel informatie over de CPO te
vinden, besluit u een CPO op te starten of aan te haken op een al lopende CPO,
neem dan gerust contact met ons op voor de bijkomende notariële werkzaamheden.
Wij staan u vervolgens met raad en daad bij.