Doorgaand bedrijf mag crediteur eerder betalen dan fiscus


Bestuurders van ondernemingen mogen zelf weten de volgorde bepalen waarin zijn schuldeisers betalen. Een voorbeeld daarvan speelde onlangs voor de rechtbank Gelderland. Bij ontbinding van een vennootschap was er nog een fors bedrag aan loon- en omzetbelasting niet betaald aan de fiscus. Omdat de onderneming wek de crediteuren had betaald en een rekening-courantschuld had afgelost, vond de fiscus dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur.

De rechter ging daarin niet mee. Reden daarvan was dat de bestuurder van de onderneming de betalingsonmacht tijdig had gemeld. Dat gegeven betekent dat in dit geval de fiscus als eisende partij aantonen dat het bestuur het bedrijf onbehoorlijk heeft bestuurd. Het vermeende onbehoorlijk bestuur moet er dan ook nog de oorzaak van blijken te zijn dat de belastingschulden onbetaald bleven.
De rechter stelt dat een bestuurder vrij is om zelf af te wegen welke schuldeiser als eerste betaald worden. Dat belastingschulden geen voorrang krijgen wordt pas onbehoorlijk bestuur als geen redelijk denkend bestuurder dat zou doen. Soms echter is de keuzevrijheid van een bestuurder om bepaalde schuldeisers al dan niet bij voorrang te betalen beperkter. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de vennootschap besluit de onderneming te beëindigen en nauwelijks meer liquide middelen heeft. Zolang de fiscus er niet in slaagt aan te tonen dat een dergelijk besluit is genomen voordat de betalingen zijn verricht, accepteert de rechter geen aansprakelijkstelling.

Wilt u meer weten over de positie en aansprakelijkheid van bestuurders van een onderneming? Bel ons voor een afspraak.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.