Dwangakkoord buiten faillissement wordt snel mogelijk

De wet waarin wordt geregeld dat aan schuldeisers buiten faillissement een dwangakkoord wordt opgelegd, treedt per 1 januari 2021 in werking. Op die manier kan een bedrijf worden geherstructureerd.

Met de nieuwe wet beoogt het parlement dat ondernemingen die wel rendabel zijn surseance van betaling of faillissement kunnen ontlopen. Het wordt voor deze bedrijven mogelijk om de te hoge schulden of te hoge structurele kosten te saneren. De rechtbank moet dan een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeuren. Die goedkeuring bindt alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming aan de inhoud van het akkoord. Dat geldt ook voor degenen die tegen het akkoord hebben gestemd. Tot nu toe kan een enkele aandeelhouder of schuldeiser die tegenstemt een stokje steken voor het akkoord. De inwerkingtreding van de nieuwe wet is goed nieuws voor werknemers, ondernemers én schuldeisers.

Vanwege de coronacrisis en ondanks de vele steunmaatregelen zijn faillissementen een reële dreiging boven de markt. Veel ondernemingen komen in financiële moeilijkheden. In veel van die gevallen kan per 2021 faillissementen worden voorkomen door het aanbieden van een onderhands akkoord.

Wilt u meer weten over deze nieuwe wet “homologatie onderhands akkoord”? Bel ons voor het maken van een afspraak.


🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.