Levenstestament

Bent u al bekend met het levenstestament? Dat is een testament waarin u tot uw overlijden iemand het vertrouwen geeft om namens u te handelen mocht u later uit de running raken. U legt nu uw beslissingen vast voor als u daar straks niet meer toe in staat bent. Op die manier blijft u de touwtjes over uw eigen leven in handen houden. 

Een geruststellend gevoel

Een levenstestament is net als een gewoon testament een wilsbeschikking. Alleen wordt een levenstestament niet van kracht na overlijden, maar wanneer u door ziekte of ongeval (even) wilsonbekwaam bent geraakt. Voor die situatie kunt u van alles regelen in uw levenstestament. Medische zaken zoals een euthanasieverklaring of een niet-behandelverklaring, maar ook ondernemerszaken. In het levenstestament wijst u iemand aan die uw belangen gaat behartigen in gesprekken met artsen of uw financiën beheren. Kortom, een levenstestament geeft u een stem op het moment dat u niet kunt spreken.

Uw onderneming in vertrouwde handen

Als ondernemer wilt u uiteraard niet dat in uw afwezigheid onbekwame personen de leiding gaan nemen over uw onderneming. In een levenstestament kunt u dan ook exact aangeven wie waarvoor verantwoordelijk gaat zijn. U legt er alle rechten en plichten van de gevolmachtigde in vast en verklaart wat men wel en/of niet mag doen op bijvoorbeeld een aandeelhoudersvergadering. Zo blijft de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd.

Wie zorgt er voor uw minderjarige kinderen?

Een levenstestament biedt ook de optie om, al dan niet tijdelijk, de zorg over uw minderjarige kinderen over te dragen. Een goede mogelijkheid, want mocht u onverhoopt buitenspel geraken, zal de rechter beslissen wie de voogdij gaat krijgen. Met een levenstestament bepaalt u zelf wie voogd gaat worden over uw minderjarige kinderen.

Wat als ik geen levenstestament heb?

Wanneer u geen levenstestament heeft laten opstellen en – al dan niet tijdelijk – toch wilsonbekwaam raakt, kan de rechtbank er zich mee gaan bemoeien. In samenspraak met uw familie zal men dan een bewindvoerder/mentor benoemen die verantwoordelijk gaat zijn voor elke uitgegeven euro. Hij/zij moet dan ook verantwoording bij de rechtbank afleggen. Het spreekt vanzelf dat het hier om een lange en omslachtige procedure gaat die gemiddeld zes maanden in beslag kan nemen. Intussen kan niemand iets doen.

Centrale registratie

Sinds kort worden levenstestamenten in een centrale database opgeslagen, net zoals dat gebeurt bij gewone testamenten. Daardoor kan iedere betrokkene zien of er van u een levenstestament is opgeslagen en bij welke notaris deze is geregistreerd. Men kan die notaris vervolgens benaderen.

Meer informatie

Nieuwsgierig naar uw persoonlijke mogelijkheden voor een levenstestament? Bel 010-7671700 voor een gratis, vrijblijvend adviesgesprek bij ons op kantoor. Of vraag een offerte aan via info@010notaris.nl.