Schenken op papier

Erfbelasting besparen? Denk dan aan schenken op papier. Daarmee beperkt u uw nalatenschap en voorkomt u dat uw erfgenamen diep in de buidel moeten tasten of gedwongen worden schulden te maken voor de fiscus. Bovendien profiteert u er zelf ook van: minder vermogensbelasting nu en een lagere eigen bijdrage later wanneer u een zorginstelling moet betrekken.

Wat is schenken op papier?

Schenken op papier is schenken zonder armer te worden. U belooft op papier een bedrag te schenken aan uw erfgenamen, maar meldt erbij dat uw geld pas opgeëist mag worden na uw overlijden (of in elk geval die van de langstlevende partner). Geld dat bijvoorbeeld in uw huis zit, in aandelen of op een spaarrekening staat. Verder meldt u in uw akte dat u het geschonken bedrag direct terug gaat lenen. Het resultaat? Een toegenomen schuld en minder vermogen voor de fiscus.

Waarom schenken op papier?

Schenken op papier kan om meerdere redenen gunstig uitpakken. Ten eerste de erfbelasting. Uw nalatenschap wordt kleiner en dus hoeven uw erfgenamen aanmerkelijk minder te betalen. Ten tweede bent u met een lager (box-3) vermogen elk jaar minder vermogensbelasting kwijt. Die valt sowieso gunstiger uit, want dankzij uw schuld heeft u een extra aftrekpost op uw belastingaangifte.

Welk voordeel is er voor de eigen bijdrage Wlz?

Als derde voordeel geldt de eigen bijdrage Wlz, de Wet langdurige zorg. Die is verplicht als u een beroep moet doen op de zorg (verzorgingstehuis, thuiszorg). Afhankelijk van het box-3 vermogen kan deze oplopen tot bijna €2200 per maand. Door te gaan schenken op papier houdt u minder box-3 vermogen over, wordt uw eigen bijdrage lager en blijft er dus meer geld voor uw erfgenamen over. Het is voor de Wlz daarbij wel van belang om tijdig te starten. Men zou u anders mogelijk kunnen verdenken die eigen bijdrage doelbewust te willen ontwijken.

Wat zijn de voorwaarden voor schenken op papier?

Vooraleerst dat u voldoet aan de fiscale eis om uw schenking notarieel vast te laten leggen. Daarnaast dient u elk jaar 6% rente te betalen aan de begunstigden. Doet u dit niet, dan ziet de fiscus voldoende reden om hen later aan te slaan voor erfbelasting.

Hoeveel mag ik schenken?

Op zich is er geen enkele beperking aan de hoogte van uw schenking. De fiscus echter beschouwt een schenking op papier als een echte schenking. Wanneer u wilt voorkomen dat uw kinderen schenkbelasting moeten afdragen, zult u rekening moeten houden met de volgende vrijstellingen voor 2020.

Kinderen €5.515 per kind
Kleinkinderen €2.208 per kleinkind
Overige €2.208 per begunstigde

 

Ook heeft u vrijstelling voor een eenmalige schenking. Voor 2019 bedraagt deze €55.114 indien uw schenking bestemd is voor een studie, en €103.643 indien het geld aangewend gaat worden voor woningaankoop of aflossing hypotheek. Lees hier meer over eenmalig schenken

Is het zinvol om altijd te schenken?

In principe is het zinvol om schenken op papier te overwegen als u meer vermogen heeft dan bovengenoemde vrijstellingen. Alleen dan zult u kunnen profiteren van de bijzonder grote voordelen van schenken op papier.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over schenken op papier of weten welke keuzes voor u persoonlijk van belang zijn. Bel 010-7671700 voor een gratis, vrijblijvend adviesgesprek. Of vraag een offerte aan via info@010notaris.nl.