Testament

Een testament (ook wel: uiterste wil) is een document waarin u aangeeft wat er na uw dood met uw nalatenschap moet gebeuren. Het gaat hierbij vooral om geld, goederen en onroerend goed, maar ook om eventuele schulden en de voogdij van minderjarige kinderen.

Een persoonlijke keuze

In feite is een testament een weergave van uw persoonlijke achtergrond en voorkeuren. Wat is uw levenssituatie? Woont u samen? Bent u getrouwd? Heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u alleenstaand? Daarnaast zijn er andere factoren van belang zoals wel/geen kinderen, uw bankrekening en hoe het staat met uw leeftijd en levensverwachtingen. Al deze factoren maken van een testament dus echt maatwerk.

Een testament mag hoogstpersoonlijk zijn, toch zijn er diverse soorten te onderscheiden. Veelgebruikte testamenten zijn bijvoorbeeld:

Afwijken van standaard erfrecht

Het soort van testament dat voor u van toepassing is, maakt al veel mogelijk. Nog meer mogelijkheden in maatwerk krijgt u door extra clausules in uw testament op te laten nemen. Daarmee kunt u erfbelasting besparen en uw nalatenschap verdelen zoals ú dat wil, iemand uitsluiten of juist erfgenamen buiten uw familie benoemen. Vaak toegepaste clausules zijn onder andere:

  • Uitsluitingsclausule: wordt veel gebruikt om partners van uw kinderen uit te sluiten
  • Echtscheidingsclausule: zorgt ervoor dat uw partner tijdens de echtscheidingsprocedure niet van u kan erven
  • Voogdijclausule: u bepaalt vooraf wie de voogdij over uw kinderen krijgt
  • Inbrengclausule: gedane giften worden afgetrokken van het vererfde bedrag
  • Niet-opeisbaarheidsclausule: pas na het overlijden van de langstlevende kan de erfenis worden opgeëist
  • Overlevingsclausule: voorkomt dubbele betaling van erfbelasting
  • Renteclausule: u bepaalt de rente op de vorderingen aan de kinderen
  • Uitsluiting ex: regelt dat een ex niet via de kinderen van u gaat erven
  • Bewind: wijst een bewindvoerder aan die zorgt voor een verantwoord beheer van het geërfde vermogen
  • Executeur: voorkomt dat ex-partners uw nalatenschap gaan beheren en helpt de afwikkeling te versnellen.

Zo zijn er verschillende mogelijkheden om fiscale voordelen te genieten, via slim gebruik van clausules in uw testament. Voordelen die het standaard erfrecht u niet geeft. Het is daarom bijna altijd verstandig een testament op te maken. Maak snel een afspraak bij 010Notaris. U zult zien dat het eenvoudiger is dan u denkt.

Geen testament, dan standaard erfrecht

Wie geen testament wil opmaken laat aan de wet over wat er met zijn nalatenschap gebeurt. Het erfrecht bepaalt dat bezittingen gelijkmatig worden verdeeld over de partner en de kinderen. De rechter bepaalt wie de voogdij over minderjarige kinderen krijgt. Wilt u op een of andere manier afwijken van het standaard erfrecht, dan moet u een testament bij de notaris opmaken. Daarin kunt u bijvoorbeeld de voogdij regelen en aangeven wat er met uw geld moet gebeuren.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een eigen testament? Bel 010-7671700 of mail naar info@010notaris.nl voor een gratis adviesgesprek.