Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële verklaring die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot de bankrekeningen, uitkeringen en/of belastingteruggave van uw overleden naaste.

In deze verklaring van erfrecht staat onder andere vermeld:

  • wie er is overleden
  • met wie deze persoon getrouwd was of een geregistreerd partnerschap is aangegaan
  • wie de kinderen zijn
  • wie de overige erfgenamen zijn
  • of de overledene een testament heeft gemaakt
  • of er een executeur is
  • overige informatie die van belang is voor de erfenis

 

Onderzoek Centraal Testamenten Register

Om een verklaring van erfrecht op te stellen zal uw notaris alle relevante informatie moeten inventariseren en checken. Daarvoor zal hij contact opnemen met de burgerlijke stand van de gemeente waarin de overledene woonde. Hij zal controleren of alle gegevens kloppen en in het CTR (Centraal Testamenten Register) onderzoeken of er ooit een testament is opgesteld. Een procedure die doorgaans twee tot drie weken in beslag neemt maar soms langer kan duren. Als er bijvoorbeeld heel veel erfgenamen zijn, mensen traag reageren of als er onduidelijkheid bestaat wie tot de erfgenamen behoren. Immers, de notaris is verplicht om alle erfgenamen te informeren over de rechten en plichten rond het aanvaarden van de erfenis.

Wat gaat u doen met uw erfenis?

Een zeer belangrijk hoofdstuk in de akte van erfrecht geeft antwoord op de vraag wat alle erfgenamen met hun erfdeel willen doen. De wet biedt hiertoe drie keuzemogelijkheden:

  1. Zuiver aanvaarden
  2. Beneficiair aanvaarden
  3. Verwerpen

Elke keuze kan belangrijke gevolgen krijgen. Zo komen eventuele schulden in een zuiver aanvaarde erfenis voor rekening van de erfgenaam die voor deze aanvaarding heeft getekend.

Veel kan op afstand

Wilt u dat 010Notaris een verklaring van erfrecht voor u opstelt? Vraag meteen een offerte aan, of maak een afspraak per mail of telefoon. U hoeft de verklaring niet hier op kantoor te ondertekenen, maar uw handtekening dient wel gelegaliseerd te zijn. Dat betekent dat u uw handtekening zet in het bijzijn van een notaris die uw identiteit heeft vastgesteld en uw handtekening dus als authentiek kan verklaren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over een verklaring van erfrecht?
Bel/mail ons voor nadere informatie tijdens een gratis gesprek