Voogdij regelen

Wilt u zeker weten dat uw kind(eren) altijd de door u gewenste zorg gaat krijgen? Dat ook als er iets met u gebeurt, zij niet in handen van jeugdzorg vallen of (in het uiterste geval) in een pleeggezin terechtkomen? Denk dan na over een voogdijregeling. Dan bepaalt u zelf aan wie u de zorg wilt overlaten.

Vertrouwde zorg

Een voogdij regelen doet u met een voogdijtestament. Daarin gebiedt u wie over uw kind(eren) het ouderlijk gezag gaat krijgen wanneer u daartoe niet meer in staat bent. En dus wie ook de plicht heeft om voor ze te zorgen totdat zij meerderjarig zijn. Let wel, de gewenste voogd is niet verplicht die voogdij te accepteren. Te zijner tijd zal men een schriftelijk verklaring bij de griffie moeten afleggen. In dit document verklaart men zich bereid de voogdij over uw kind(eren) op zich te nemen.

Ouderlijk gezag is nodig

Om een voogdij te kunnen regelen is het wel noodzakelijk dat u op dit moment het ouderlijk gezag heeft. Als moeder heeft u dit gezag natuurlijk automatisch, maar als u samenwoont zal uw partner samen met u persoonlijk (!) het ouderlijk gezag bij de rechtbank aan moeten vragen. Hij/zij krijgt dan inspraak in uw voogdijregeling, ook al heeft men uw kind erkend.

Meerdere voogden is mogelijk

In uw voogdijregeling kunt u meerdere voogden aanwijzen. Verstandig, want op die manier blijft er altijd een reserve voogd in het geval uw eerstaangewezene niet in staat is om het voogdijschap op zich te nemen, door overlijden bijvoorbeeld. Voor de andere voogden geldt natuurlijk hetzelfde. Ook zij zullen de benoeming schriftelijk moeten aanvaarden bij de rechtbank. Wij adviseren u tot slot om geen stel te benoemen. Als een van hen wegvalt, komt namelijk de voogdijbenoeming te vervallen. Het is dan immers niet meer mogelijk om te voldoen aan de eis om samen uw kind(eren) op te voeden.

Meer weten?

Een voogdij regelen hoeft niet meer te kosten dan een eenvoudig testament. De notaris zal u er graag van alles over vertellen. Bel/mail ons of maak een afspraak voor een vrijblijvend informatiegesprek.