Wettelijke verdeling

Bent u al bekend met de wettelijke verdeling? Dat zijn de wettelijke regels die bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt als u – gehuwd met kinderen – geen testament heeft laten opstellen.  Uw erfenis wordt dan verdeeld over de langstlevende echtgeno(o)t(e) en al uw gezamenlijke kinderen (dus niet uw pleegkinderen en kinderen uit eerdere relaties). Elk krijgt eenzelfde erfdeel. De kinderen krijgen hun erfdeel echter niet meteen, maar moeten het doen met een vordering op de langstlevende ouder ter waarde van hun erfdeel. Zij mogen deze pas opeisen wanneer ook de langstlevende ouder is overleden.

De vrije hand

De langstlevende echtgeno(o)t(e) blijft dus eigenaar van alle goederen en mag hiermee doen wat hij/zij wenst, desnoods alles opsouperen. Als hij/zij zelf ook komt te overlijden zonder ook maar enige nalatenschap, hebben de kinderen gewoon pech gehad.
Het belang van de wettelijke verdeling is dat de langstlevende ouder goed wordt beschermd en kan blijven voortleven zoals hij/zij gewend was. Daarnaast biedt deze regeling ook veel fiscaal voordeel:

1) Erfbelasting:

Ondanks dat de kinderen hun vorderingen niet direct kunnen opeisen, zal er wel erfbelasting over afgedragen moeten worden. Dit lijkt onrechtvaardig aangezien het mogelijk is dat zij nooit iets zullen verkrijgen uit hun vordering. De wet heeft het daarom zo geregeld dat de langstlevende partner de verplichting krijgt om de verschuldigde belasting voor te schieten. Niet uit het eigen erfdeel natuurlijk, maar uit dat van de kinderen.

2) Inkomstenbelasting:

U zult begrijpen dat over een vordering ook rente geheven mag worden en dat de kinderen hieruit inkomsten zullen krijgen. We hebben het dan over inkomsten uit box 3 (sparen en beleggen). In principe mag de fiscus over het fictieve rendement van 4% een tarief heffen, en wel ten hoogte van 30%.
Om dit te voorkomen is in de wet opgenomen dat de geldvorderingen niet worden belast (=gedefiscaliseerd). De kinderen hoeven deze vordering dus niet op te geven bij hun jaarlijkse belastingaangifte.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wettelijke verdeling en hoe we met een testament er maximaal gebruik van kunnen maken? Bel 010-7671700 voor gratis telefonisch advies (op afspraak) van wellicht de goedkoopste notaris of maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek bij ons op kantoor. Dat kan ook ’s avonds en ’s zaterdags.