Ik ga een huis kopen. Wat zijn de notariskosten?

Dat hangt ervan af of u een woning nieuw op naam (v.o.n.) of een bestaande woning ‘kosten koper’ koopt.
In het eerste geval gaat u zaken doen met een door de projectontwikkelaar ingeschakelde projectnotaris. U bent dan gebonden aan de voor die notaris gebruikelijke prijsstelling.
Alleen voor een eventuele hypotheekakte heeft u de vrije keuze bij welk kantoor u die wilt onderbrengen. Goed rondkijken en offertes opvragen kunnen u helpen veel geld te besparen.

Let op!
We spreken over notariskosten, maar dat zijn natuurlijk niet altijd kosten voor de notaris. Sommige kosten worden door de notaris slechts geïncasseerd namens de Belastingdienst, makelaar of het Kadaster.

Kosten verkoop op naam
Bij nieuw te ontwikkelen woningen zal de (project)notaris in elk geval niet direct zijn werkzaamheden bij u in rekening brengen. Die zijn inbegrepen in de koopsom. Daarnaast heeft u ook geen zorgen over de overdrachtsbelasting. Het is immers ‘vrij op naam’. Wel krijgt u naast de kosten voor het Kadaster te maken met kosten voor de bankgarantie, met die van een eventuele opleveringskeuring en soms, wanneer het huis nog niet is opgeleverd, met de bouwrente van de aannemer. Let wel, het gaat hier alleen maar om kosten voor de levering, de overdracht, en niet die voor de financiering (hypotheek, NHG, hypotheekakte) en de makelaarscourtage.

Kosten koper
Bij bestaande woningen ligt alles aanmerkelijk minder ingewikkeld. Op de eindnota van de notaris zult u de gebruikelijke kosten terugzien zoals die voor het Kadaster, de leveringsakte en de eventuele makelaarscourtage. Verder komt ook de overdrachtsbelasting aan bod en kunnen er kosten bij u in rekening worden gebracht die alleen van toepassing zijn voor de door u aangekochte woning.

Denkt u maar aan appartementsrechten (inschrijving Verenging van Eigenaren), een extra kadastraal perceel die bij uw woning hoort of de erfpachtcanon. Het is dan ook zinvol hier rekening mee te houden als u offertes bij notariskantoren gaat opvragen. Idem voor de btw, de onderzoekskosten (recherche) en identificatiekosten (Gemeentelijke Basis Administratie, Verificatie Informatie Systeem).

Door goed te kijken naar wat wel/niet in de offerte is opgenomen kunt u veel onaangename verrassingen voorkomen.

Kosten voor de hypotheek
Naast de kosten voor de levering, het transport, zult u mogelijk ook kosten moeten maken voor de financiering van uw woning. Ook die kosten keren terug op de eindafrekening. Dat zijn dan de bemiddelingskosten voor de hypotheekadviseur en die voor de hypotheekakte.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.