Kan ik zien of iemand een testament heeft?

Vanzelfsprekend. U kunt na diens overlijden zien of iemand een testament heeft door het de notaris te vragen.  Maar u kunt dit ook zelf gaan uitzoeken. Immers, wanneer iemand een testament laat opstellen, zal de notaris ervoor zorgen dat diens persoonlijke gegevens opgenomen worden in het Centraal Testamenten Register (CTR). Anderen kunnen dan later zien of er wel/geen testament is opgesteld en zo ja, bij welke notaris. U kunt bij het CTR  via een schriftelijke aanvraag een verzoek indienen. Het adres is: Centraal Testamenten Register (CTR) Postbus 19398 2500 CJ DEN HAAG U dient een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister mee te sturen. Een artsenverklaring is niet voldoende. Met uw verzoek krijgt u uitsluitend antwoord of iemand een testament heeft. Mocht dat zo zijn, dan heeft u natuurlijk niet direct het recht om inzage hierin te krijgen. U dient hiervoor als belanghebbende aangemerkt te worden. De notaris zal u hiertoe beoordelen. Bent u belanghebbende, dan zult u slechts datgene ter inzage krijgen wat voor u relevant is. Verder niets.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.