Mijn partner heeft mij onterfd. Kan dat?

Ja, het is mogelijk dat uw echtgen(o)ot(e) of geregistreerd partner u per testament heeft uitgesloten van alle rechten op diens nalatenschap. Op dezelfde manier als dat kinderen worden onterfd. Alleen hebben zij meer rechten in de vorm van een legitieme portie. Die rechten heeft u helaas niet. Als onterfde partner heeft u slechts het recht op (beperkt) vruchtgebruik. Tot zes maanden na het overlijden van de erflater kunt u gebruik blijven maken van de echtelijke woning en inboedel. De erfgenamen kunnen daar niet tegen in het geweer komen en pas na zes maanden dit deel van hun nalatenschap opeisen. Let wel: wanneer u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had in gemeenschap van goederen blijf u natuurlijk wel altijd uw eigen deel hieruit behouden.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.