Wat als ik geen levenstestament afsluit?

In een levenstestament wijst u iemand aan die uw belangen gaat behartigen wanneer u daartoe niet (meer) in staat bent. Maar veel mensen zijn onbekend met levenstestamenten, ondanks uitgebreide voorlichtingscampagnes. Wat nu, wanneer u in een situatie komt te verkeren dat u die belangenbehartiging hard nodig hebt zonder dat er iets dergelijks als voorzorgsmaatregel geregeld is?

Bewind

Vooraleerst is het dan van belang dat er gekeken wordt naar de mate van wilsonbekwaamheid. U kunt alsnog naar de notaris gaan voor een levenstestament of volmacht, maar wanneer u naar zijn/haar oordeel onvoldoende wilsbekwaam bent, heeft u geen mogelijkheden meer. Het enige wat er dan nog gedaan kan worden is dat uw familie/zorgverleners een verzoek doen bij de Rechtbank. Een verzoek voor een onderbewindstelling. De rechter gaat dan iemand aanwijzen die de financiën onder zijn/haar hoede gaat nemen: de zogenaamde bewindvoerder.

Volledig onbekwaam

U begrijpt dat deze procedure ook gevolgd moet worden wanneer u op geen enkele manier uiting kan geven aan uw wensen. Dat doet zich voor wanneer u een zware hersenbloeding krijgt of in coma geraakt. Zonder een levenstestament bent u dan overgeleverd aan anderen.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.