Wat doet de executeur?

De executeur - degene die via een testament is aangezocht om na overlijden de nalatenschap af te wikkelen - heeft uiteenlopende taken. Die zijn afhankelijk van hetgeen er in het testament vermeld staat. Het kan slechts gaan om de verzorging van de begrafenis of crematie (als zgn. uitvaart-executeur), maar ook om 'het beheer van de goederen uit de nalatenschap'. U moet daarbij denken aan het innen van vorderingen, het aflossen van schulden of zelfs het draaiende houden van de erflaters onderneming.

Turbo

Andere taken van de beheers-executeur zijn het aflossen van nog openstaande schulden, het voldoen van de aanslag erfbelasting maar vooral het maken van een boedelbeschrijving. De wet staat toe dat hij/zij in overleg met de erfgenamen de woning mag verkopen, maar uitsluitend om de schulden te vereffenen. Wat deze executeur niet mag doen is uiteindelijk het geld verdelen en rekeningen opzeggen. Dit recht is voorbehouden aan de afwikkelingsbewindvoerder. Deze executeur bekend als turbo-executeur hoeft daarvoor geen toestemming vooraf te vragen aan de erfgenamen. Hij/zij zal natuurlijk net als ieder ander executeur wel altijd rekening en verantwoording verschuldigd zijn aan hen en hun voortdurend op de hoogte moeten brengen.

Vergoeding

De executeur hoeft het werk niet gratis te doen. Meestal volgt uit de werkzaamheden een vergoeding ter waarde van 1% van de totale erfenis. Maar desgewenst kan hiervan worden afgeweken.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.