Wat is een erfenis beneficiair aanvaarden?

Een erfenis beneficiair aanvaarden houdt in dat u als erfgenaam graag het erfdeel wenst te ontvangen waar u recht op heeft, maar niet op wil draaien voor mogelijk aanwezige schulden. U bent uitsluitend bereid een positief saldo te aanvaarden. <br/> Uw beneficiaire aanvaarding betekent wel dat - net als bij een zuivere aanvaarding  - u verplicht zult zijn de volledige nalatenschap af te wikkelen. De wetgever heeft immers ook ook gehad voor de belangen van eventuele schuldeisers.

Boedelbeschrijving

Om de nalatenschap af te wikkelen zult u  een boedelbeschrijving dienen op te (laten) maken. Dit is een inventarisatie van alle schulden en bezittingen. Beneficiair aanvaarden wordt daarom ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd.  Deze beschrijving die uiteindelijk langs de rechter moet is een onderdeel van de zogenaamde vereffeningsprocedure. Lees hier meer over de vereffeningsprocedure en de gevolgen van beneficiair aanvaarden. Het is in uw belang deze procedure te volgen. Ingeval u dit niet doet en er blijken toch meer schulden te zijn dan baten, zult u daarvoor  prive aansprakelijk worden

Inschrijving verklaring beneficiaire aanvaarding

U begrijpt dat het beneficiair aanvaarden ervoor zorgt dat de nalatenschap niet direct kan worden afgewikkeld en dat mogelijke schuldeisers in de wacht worden gezet. Voor hun duidelijkheid eist de wet dan ook dat uw verklaring tot beneficiaire aanvaarding wordt ingeschreven bij de Rechtbank. Daar volgen wel kosten uit. €122 om precies te zijn.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.