Wat is een flex-bv?

De flex-bv is niet wat sommigen denken een apart soort besloten vennootschap, maar de naam van een wijziging in het bv-recht. Voluit luidt de naam van deze wet: de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. Met de term “flex-bv” wijst men vooral naar de flexibiliteit en het gemak die de nieuwe wet aan de ondernemer kan bieden. Want sinds de introductie van de flex-bv in oktober 2012 kunt u nu snel een bv oprichten. Het ooit benodigde startkapitaal van €18.000,- is afgeschaft evenals de eisen voor een accountants- en/of bankverklaring.

Aansprakelijkheid

Dat geeft natuurlijk risico’s voor de bij de bv betrokken partijen. De wetgever heeft er dan ook voor gekozen om onder bepaalde voorwaarden (oa wanbestuur) de aansprakelijkheid hoofdelijk bij het bestuur/aandeelhouders neer te leggen. Een relevanter aspect aan de flex-bv is dat u nu uw bv geheel in kunt naar uw eigen voorkeur kunt inrichten. U kunt zelf bepalen welke aandeelhouders stemrecht krijgen en wie slechts een dividend mag ontvangen. Vanzelfsprekend zijn er nog meer voordelen. Vraag ernaar bij de notaris.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.