Wat is een legaat?

Een legaat is een duidelijk omschreven erfstuk of geldbedrag waaraan u een bijzondere bestemming mee wilt geven. Het goede doel bijvoorbeeld of iemand die niet tot uw erfgenamen behoort. Formeel is een legaat een vorderingsrecht dat u in uw testament aan iemand toewijst. U geeft hem/haar (of een rechtspersoon) het recht iets op te eisen bij de erfgenamen. Doorgaans hanteren we de informele betekenis.

In codicil en/of testament

Ooit werden legaten gebruikt om per testament bezittingen aan de kerk na te laten. Tegenwoordig neemt men vooral legaten op om een vriend, buurman of een goed doel te begunstigen. Dat kan per testament wanneer het om een geldbedrag gaat, of per codicil wanneer u goederen wilt laten vererven. Bedenk hierbij dat legaten in mindering zullen worden gebracht op uw nalatenschap. Niettemin zijn uw erfgenamen verplicht uw wensen in te willigen, ook al zal hun erfdeel lager worden.

Eerst aflossen

Ondanks deze verplichting is er geen garantie dat uw legaat ook echt in handen komt van de legataris - de begunstigde. Als er schulden zijn in uw nalatenschap moeten deze eerst voldaan zijn, en mocht uw nalatenschap negatief uitpakken zullen uw wensen nooit vervuld worden.

Eerder overleden?

Het is natuurlijk mogelijk dat de legataris is overleden voordat het testament wordt uitgevoerd. In die situatie komt het legaat te vervallen en weer ten goede aan de wettelijke erfgenamen. Als u dit wilt voorkomen, kunt u in uw testament aangeven dat dan het legaat naar bijvoorbeeld de familie van de legataris gaat. Hoe dan ook, als het legaat een waarde heeft die uitkomt boven de vrijstelling zal daarover erfbelasting moeten worden afgedragen.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.