Wat is een leveringsakte?

Een leveringsakte ofwel akte van levering is het document waarmee de overdracht van onroerend goed zoals een woning, kavel of teboekgestelde boot gestalte krijgt. De leveringsakte (ook bekend onder de namen transportakte of overdrachtsakte) bevat alle afspraken die in het voorlopig koopcontract zijn opgesteld en ondertekend. Die inhoud moet dus kloppen met de eerder opgestelde koopovereenkomst. Het is mogelijk dat de notaris, in samenspraak met alle betrokken partijen, de afspraken nog aanvult. Bijvoorbeeld omdat hij op een bepaald onderdeel de rechtszekerheid nog onvoldoende gewaarborgd acht.

Wat staat er in een leveringsakte?

In de leveringsakte treft u onder andere de volgende informatie aan:
  • De kadastrale gegevens van het pand (gemeente, sectie, nummer)
  • De huidige eigenaar van het pand
  • De titel van de overdracht
  • De koopovereenkomst met de overeengekomen prijs en de ontbindende voorwaarden
  • Overdrachtsbelasting
  • Erfdienstbaarheden en andere bijzondere bepalingen die op het huis rusten

Bedenktijd

De notaris mag de akte van levering pas tekenen nadat de drie dagen wettelijke bedenktijd zijn verlopen, tenminste als het om een woning gaat. Voor een bedrijfspand hoeft er geen rekening met bedenktijd gehouden worden, hoewel we dat wel zouden willen aanbevelen. In alle gevallen mag pas getekend worden als aan alle afspraken uit het koopcontract gevolg is gegeven, het geld op de derdengeldenrekening van de notaris staat en hij kan verklaren dat de woning vrij is van hypotheken en beslagen. De overdracht vindt veelal plaats ter kantore van de notaris, al dan niet per volmacht. Uiteindelijk wordt u als koper pas echt eigenaar zodra de notaris de leveringsakte heeft ingeschreven in het Kadaster.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.