Wat is een vereffeningsprocedure?

Een vereffeningsprocedure is een formele procedure die verplicht is als u een beneficiar aanvaarde erfenis gaat afwikkelen. Zij is in die zin formeel omdat de rechtbank de eindverantwoordelijkheid krijgt over de gehele afwikkeling. Als u erfgenaam bent zult u met deze procedure niet meer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor eventuele schulden uit de nalatenschap. Die aansprakelijkheid ligt nu bij alle erfgenamen gezamenlijk. U zult dan samen als vereffenaars de nalatenschap dienen af te wikkelen. Mocht er per testament een executeur zijn aangewezen, is diens rol uitgespeeld tenzij hij/zij kan bewijzen dat de afwikkeling een positief saldo gaat opleveren.

Boedelbeschrijving

De afwikkeling houdt in dat u - ook als schuldeisers ontbreken - een advertentie in een landelijk dagblad en de Staatcourant dient te plaatsen. Voorts zal er ook een omschrijving van de boedel moeten komen waarin alle bezittingen en eigendommen (huis!) in kaart zijn gebracht. Hieruit kunnen mogelijk nog eventuele schulden nog worden afgelost. Overigens is de boedelomschrijving mede-naamgever van de procedure die soms ook bekend staat als "beneficiaire aanvaarding onder het voorrrecht van boedelbeschrijving".

De rechter controleert

Let wel, in de rol van erfgenaam bent u dan wel niet meer hoofdelijk aansprakelijk. Als vereffenaar heeft u die aansprakelijkheid wel degelijk. Wanneer de rechter nalatigheden bespeurt, kunt u alsnog hoofdelijk aansprakelijk worden voor schuldeisers. U kunt uiteindelijk van deze vereffenaarsaansprakelijkheid ontslagen worden. Met name door het volgen van een zogenaamde verzoekschriftprocedure. Ook hierbij zal de notaris u graag willen helpen.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.