Wat gebeurt er als we een erfenis weigeren?

Als u een erfenis weigert, bent u geen erfgenaam meer en zal iemand anders uw plaats moeten innemen. Dat vereist de wet. Veelal zullen uw kinderen, uw erfgenamen, u vervangen via plaatsvervulling. Maar het is ook mogelijk dat de erflater een testament heeft laten opstellen met daarin een zogenaamde subsidiaire erfstelling. Het testament noemt dan iemand anders die uw plaats mag innemen wanneer u de erfenis weigert. Uiteraard krijgen ook alle "vervangende" erfgenamen dezelfde keuze voor wat men met de erfenis kan doen: verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Kinderen jonger dan 18 krijgen die niet. Zij kunnen/mogen niet de erfenis weigeren en zullen deze altijd beneficiair moeten aanvaarden.

Schuldeiser niet in de kou

Het gevolg van het weigeren van een erfenis betekent wel een bepaalde onzekerheid voor mogelijke schuldeisers. De verantwoordelijkheid voor de afwikkeling ligt nu niet meer bij u maar bij de overige erfgenamen. Ten bate van enige zekerheid voor die schuldeisers eist de wet dan ook dat uw verklaring tot verwerping wordt ingeschreven bij de Rechtbank. Daar volgen wel kosten uit. €122 om precies te zijn.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.