Wat hebben jullie nodig voor een verklaring van erfrecht?

Wanneer u een verklaring van erfrecht wil laten opstellen zal de notaris u vragen om een aantal belangrijke documenten:
  1. de Akte van Overlijden;
  2. een wettig geldige legitimatie van de overledene en die van uzelf;
  3. het trouwboekje als dat er is;
  4. indien mogelijk, een kopie van het testament;
  5. kopieën van de bankafschriften ten tijde van overlijden van zowel de overledene als zijn of haar partner;
  6. een afschrift van de akte van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden indien voor handen;
  7. het eigendomsbewijs van iedere onroerende zaak (woonhuis of tweede woning) en de WOZ beschikking. Op die manier kunnen we een schatting maken van de erfbelasting;
  8. het laatst bekende overzicht van de stand van de hypothecaire schuld(en)
  9. adressen van de bij u bekende erfgenamen, eventuele legitimarissen (afstammelingen die niet erven) en legatarissen.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.