Wat is een KIK-akte?

Een KIK-akte is een notariële akte van levering en/of hypotheek die volgens de KIK-procedure ingeschreven kan worden in de openbare registers van het Kadaster. Met KIK - een afkorting van KetenInschrijving Kadaster – wordt de akte volledig geautomatiseerd (met standaard teksten in XML-format) ingeschreven. Dat scheelt het Kadaster tijd en geld. Men zal u dan ook hiervoor een aanmerkelijk lager tarief (€77,00 in plaats van €126,00 (2018) in rekening brengen. U ziet dit terug op de nota van de notaris die immers de kadastrale kosten aan u doorberekent.

KIK bij levering

Helaas kan niet elke akte via KIK worden ingeschreven. Voor een akte van levering is dit niet mogelijk wanneer…: … één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden; … er sprake is van een gedeeltelijk perceel; … de levering tot stand komt via erfopvolging; … er gebruik is gemaakt van buitenlandse identiteitsbewijzen en/of verblijfsdocumenten; … bij beperkte rechten (erfpacht bijvoorbeeld); … het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project; … wanneer één van partijen in het buitenland woonachtig is.

KIK bij hypotheek

En ook bij de inschrijving van hypotheekaktes kan niet altijd de KIK-procedure gevolgd worden. Op dit moment van schrijven (mei 2018) kan alleen de akte ingeschreven worden via KIK wanneer uw hypotheek geregeld is bij Rabobank, ING Bank, ABN-AMRO Bank, Florius, MoneYou, Regiobank, Munt, Aegon, SNS, Obvion, ABP en BLG mag u lagere kosten verwachten in de inschrijving van de akte. In andere gevallen wordt het afhankelijk van verdere uitbreiding mogelijk duurder.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.