Wat is koude uitsluiting?

Koude uitsluiting is het uitsluiten van elke huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap tussen u en uw partner. Om dit te doen heeft u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden nodig. Dan kunt u als u gaat trouwen of als partners laat registreren in uw huwelijkse voorwaarden dan wel partnerschapsvoorwaarden aangeven dat uw beider inkomsten, bezittingen en schulden gescheiden moeten blijven. Wat u in uw verleden heeft opgebouwd blijft apart, evenals toekomstige inkomsten, bezittingen en schulden.

Zorgplicht

Koude uitsluiting ontslaat u uiteraard niet van de wettelijke plicht om voor elkaar te zorgen. De kosten van de huishouding zullen beide partner naar rato van inkomen moeten opbrengen. Verder dient u er rekening mee te houden dat ook bij einde huwelijk door echtscheiding alles gescheiden blijft. Als u dat niet wenst, kunt u in uw voorwaarden een zogenaamd finale verrekenbeding op laten nemen. In geval van echtscheiding wordt dan een verdeling mogelijk als ware u getrouwd geweest in gemeenschap van goederen. Dit finale verrekenbeding kunt u overigens ook gebruiken wanneer u erfbelasting wilt besparen bij het eerste overlijden. Vraag daarnaar bij uw notaris.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.