Wat is de renteclausule?

De renteclausule is een bepaling in uw testament waarmee u erfbelasting kunt besparen. In het bijzonder die erfbelasting die betaald moet worden nadat ú en uw partner zijn overleden. In het kort komt het erop neer dat door slim een rente overeen te komen, er zoveel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van vrijstellingen, met als resultaat een minimale aanslag.

Wettelijke verdeling

Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er in uw testament een wettelijke verdeling is opgenomen. Deze regel van vererving houdt in dat de langstlevende partner de volledige nalatenschap gaat krijgen, terwijl de kinderen het moeten doen met een vordering die pas opeisbaar wordt nadat die langstlevende partner ook is komen te overlijden.

Belastingvrije nalaten met een testament

Voornoemde wettelijke verdeling is standaard voor iedereen. Een testament zou daarvoor niet nodig zijn, ware het niet dat juist met een testament u een rente kunt laten heffen op die vordering. Dat is gunstig, want daarmee zorgt u sowieso voor een prettige en belastingvrije overdracht van geld naar kinderen. De hoogte van de rente bepaalt u nu in de renteclausule.

Open keuze

Die hoogte is niet willekeurig, maar komt voort uit met name de levensverwachting van de langstlevende partner. Hoe langer hij/zij de ander overleeft, hoe lager de rente mag zijn om nog het maximale resultaat te behalen. U hoeft het percentage niet direct vast te leggen, maar laat dit over aan de afwikkelaar van de nalatenschap van de eerst overledene. Wettelijk mag er maximaal 6% rente toegepast worden. Uiteindelijk zal een en ander gestalte krijgen in een renteovereenkomst die bij uw testament zal worden gevoegd.

Voorbeeld

Meneer (59 jaar) en mevrouw Jansen (54 jaar) zijn al 30 jaar gehuwd in gemeenschap van goederen. Tijdens hun huwelijk hebben ze twee kinderen mogen verwelkomen (Felix en Jolanda). Helaas mag hun geluk niet langer duren, want enkele dagen na het trouwfeest komt meneer Jansen onverwachts te overlijden.
Tijd om de balans op te maken. Het blijkt dat het echtpaar een gezamenlijk vermogen had van €300.000 (woning, lijfrente, auto, caravan etc.). Van dit vermogen is/was de helft eigendom van meneer Jansen. Zijn nalatenschap die nu over de drie achtergebleven gezinsleden verdeeld moet worden bedraagt dus €150.000. Elk gaat nu €50.000 erven. Eerst komt nog de fiscus langs.

Hoge levensverwachting

Mevrouw Jansen heeft het natuurlijk het minst te duchten. Met haar langstlevende partnervrijstelling ter hoogte van €600.000 heeft zij niks te vrezen. Anders wordt het voor Felix en Jolanda. Omdat hun vrijstelling slechts €20.000 bedraagt zullen ze 10% over de resterende €30.000 moeten betalen. Niet uit eigen beurs, want de wet gebiedt dat mama het zal voorschieten.
Bedenk wel dat die erfdelen slechts fictief zijn. In werkelijkheid zal, gezien de statistische levensverwachting van mevrouw Jansen (28,9 jaar) de uiteindelijke erfdelen aanmerkelijk kleiner zijn wanneer ze vrijkomen. Of ze het er nu doorheen jaagt of niet. Op basis van levensverwachting en standaardconsumptiepatroon komen we (via een berekening) uit op een afname van €36.000.

Extra bonus

Het resultaat luidt dat wanneer straks ook mevrouw Jansen komt te overlijden van papa’s nalatenschap nog maar €14.000 per kind zal overblijven. Althans, in de ogen van de fiscus. Dat is ruim €6.000 onder de vrijstellingsgrens. Een behoorlijk bedrag dat we kunnen gebruiken om nog meer erfbelasting te besparen. Dat doen we door een (samengestelde) rente op de vordering mee te laten lopen. Met een goed gekozen rente benutten we de volledige fiscale vrijstelling. En geven we Felix en Jolanda een fraaie bonus bovenop de vordering van €50.000 zonder dat de fiscus hier moeilijk over gaat doen. Mevrouw Jansens nalatenschap vermindert met als gevolg dat Felix en Jolanda ook hierover minder erfbelasting hoeven te betalen.

Meer informatie?

Mocht u nog vragen hebben over de werking van de renteclausule, dan horen en zien we dat graag.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.