Hoe maken we een verklaring van erfrecht?

Voor een verklaring van erfrecht moeten we eerst een afstammelingenonderzoek doen bij de gemeentelijke administraties. We weten dan precies wie alle erfgenamen zijn. Daarna krijgt iedere erfgenaam een brief met uitgebreide informatie plus een verklaring die ondertekend moet worden. Deze verklaring dient duidelijkheid te verschaffen over wat iedere erfgename met zijn/haar erfdeel wilt doen: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of simpelweg weigeren.

Legalisatie

U begrijpt dat je met deze verklaring een belangrijke keuze maakt. Hij moet dan ook officieel ondertekend worden, met een zogenaamde gelegaliseerde handtekening. Daarvoor kunt u terecht op het gemeentehuis of bij een notaris in de buurt. Houdt hierbij rekening met enige kosten. Andere kosten kunnen ontstaan als u de nalatenschap beneficiair wilt aanvaarden of juist verwerpen. De rechtbank brengt dan griffiekosten in rekening. Voor een zuivere aanvaarding is dat niet het geval.

Alle stukken verzamelen

Het is voor de uiteindelijke verklaring van erfrecht van belang dat wij alle gelegaliseerde verklaringen retour krijgen. Daarnaast moeten we van alle gemeentes uitsluitsel krijgen omtrent het afstammelingenonderzoek. Dat vereist de wet. Een mogelijk gevolg hiervan is dat er vertraging in de looptijd kan ontstaan, met name als we onvoldoende medewerking krijgen van erfgenamen en/of gemeentes.

Afronding verklaring van erfrecht

Zodra we uiteindelijk alles in ons bezit hebben, kunnen we overgaan tot het opstellen van uw verklaring van erfrecht. Een eerste concept hiervan ontvangt u ter goedkeuring. Bij akkoord volgt dan de definitieve versie volgt.

Vastgoed

Zodra uw verklaring van erfrecht voltooid is, kunnen we deze (voor een beperkt bedrag) ook inschrijven in het Kadaster. Dat kan uiterst zinvol zijn wanneer er onroerend goed in de nalatenschap zit en u deze op naam van de erfgenamen wenst te hebben.

Verklaring van executele

Behalve de erfgenamen zullen we - indien benoemd in het testament - ook de executeur aanschrijven. Die heeft een zogenaamde verklaring van executele nodig. Een document waarin alle taken en bevoegdheden van de executeur staan. Om deze verklaring af te geven moet we natuurlijk wel weten of hij/zij bereid is de benoeming te aanvaarden. De executeur ondertekent daartoe een verklaring aanvaarding van executele. Op het gemeentehuis of bij een notaris en de buurt. Ook hiervoor kunnen mogelijk kosten gemoeid zijn.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.