Wat is verknochtheid?

Verknochtheid is een begrip dat verwijst naar individueel eigendom van goederen én schulden die (deels of geheel) buiten de gemeenschap van goederen vallen. Persoonlijke goederen, zoals sieraden, verzamelingen, kleren of hobbyspullen kunnen  verknocht zijn. Maar ook bijzondere gelden als een invalidenuitkering of smartengeld kunnen de titel van verknochtheid dragen.

Belangrijk bij verdeling

Verknochtheid komt vooral ter sprake als na een huwelijk in gemeenschap van goederen er een verdeling dient plaats te vinden van alles wat er in gemeenschap is opgebouwd. Goederen die verknocht zijn blijven buiten die verdeling als ook goederen en geldbedragen die via een testament met uitsluitingsclausule aan een der partners zijn gelegateerd.

Niet altijd eenduidig

Het is veelal niet eenvoudig om eenduidig uit te maken van wel en niet verknocht is. Een aandeel is verknocht, maar de waarde ervan juist weer niet. Een lijst over verknochtheden is helaas niet voor handen.  Veel wisselt met de tijd. Discussies hierover spelen zich vooral af als de scheiding niet soepel verloopt.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.