Wat staat er in de statuten van een vereniging?

Voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bent u verplicht om statuten op te (laten) stellen. Het spreekt vanzelf dat de notaris u graag hierbij zal helpen. In de statuten moet minimaal de volgende informatie terug te vinden zijn:

  • De naam van de vereniging
  • De gemeente waarin de vereniging gevestigd is
  • De doelstelling van de vereniging
  • De manier van benoeming en ontslag van het bestuur
  • De manier van het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering
  • De verplichtingen van de leden
  • De bestemming van het eigen vermogen van de vereniging in het geval van beëindiging.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.