Wat staat er in het aandeelhoudersregister?

Als ondernemer bent u volgens artikel 85 en 194 van het Burgerlijk Wetboek verplicht een aandeelhoudersregister of aandelenregister te houden en onderhouden. Het niet naleven hiervan kan u een boete opleveren. Het aandeelhoudersregister dient de volgende elementen te bevatten:

  • naam en adres van alle aandeelhouders
  • het op elk aandeel gestorte bedrag
  • ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen (indien van toepassing)
  • de datum waarop de aandelen in het bezit zijn gekomen van de aandeelhouder
  • de datum van erkenning door de vennootschap
  • verpanding van aandelen
  • certificeren van aandelen


In 2016 verwachten we ter bestrijding van fraudes de introductie van een Centraal aandeelhoudersregister voor besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze niet openbaar, en slechts toegankelijk voor het notariaat en andere instanties. De minister heeft de wens om het register de mogelijkheid te bieden tot het uitgeven van gewaarmerkte uittreksels. Een wijziging van de Handelsregisterwet is in de maak. Wordt vervolgd...

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.