Haken en ogen aan verstrekking gegevens ANBI’s aan Belastingdienst

Het via automatisering verstrekken van gegevens van ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) aan de Belastingdienst gaat niet zonder slag of stoot. Schenkingen of erfenissen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- of erfbelasting.

Automatisering
biedt op dit vlak veel mogelijkheden, maar er zijn ook nog tal van haken en ogen.
Dat blijkt uit een pilot met enkele ANBI’s en een crowdfundingsplatform. Ook de
staatssecretaris van Financiën worstelt daar mee, zo blijkt uit informatie die
hij aan de Tweede Kamer stuurde.
In
de pilot is aandacht besteed aan draagvlak, randvoorwaarden, bezwaren,
mogelijkheden om gegevens uit te wisselen en verwachte effecten.

Voor
de uitvoerbaarheid van giftenaftrek zijn nodig een eenvoudige regeling en een
goede controlemogelijkheid. Voordeel zou vooral behaald kunnen worden als
informatie direct kan worden verkregen van de ontvangende ANBI. Die informatie
kan dan gebruikt worden bij c.q. vergeleken worden met de aangifte van de
schenker. Het kan zelfs gebruikt worden bij het voorinvullen van de aangifte.

Indien
u geld schenkt aan een ANBI, kunt u voor de IB-aangifte over 2020 een slim
invulscherm gaan gebruiken. Dat invulscherm gaat het vrije invulveld vervangen.
U kunt daarmee instellingen met een ANBI-status uit de lijst selecteren.

Wilt
u meer weten over het doen van fiscaal aftrekbare schenkingen? Bel ons voor het
maken van een afspraak.