Informatieplicht executeur voor berekening van legaten

De toename van het aantal samengestelde gezinnen leidt uiteindelijk ook tot specifieke bepalingen in testamenten, bijvoorbeeld over het toekennen van legaten.
Een voorbeeld daarvan is dat iemand zijn of haar partner benoemt tot enig erfgenaam en executeur van de nalatenschap en aan zijn of haar kinderen uit de eerdere relatie een geldbedrag legateert ter grootte van het erfdeel dat zij ontvangen zouden hebben als zij samen met de partner erfgenamen zouden zijn geweest. Dat betekent dat er een berekening moet worden gedaan om de hoogte van de legaten te kunnen bepalen.

De executeur moet om die reden de betreffende kinderen inzage in en informatie geven over alle relevante documenten en bronnen die nodig zijn om die berekening te kunnen maken. Anders dan bij legaten in vaste bedragen is in deze situatie de hoogte afhankelijk van het erfdeel dat zij ontvangen zouden hebben als zij samen met de partner, ieder voor een gelijk deel, recht hebben op de erfenis. Om die reden is de informatieplicht van de executeur van toepassing.

Wilt u meer weten over de rol van executeur in een nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.