Kleinkinderen profiteren van testament

Heeft u geen testament en wilt toch dat uw kleinkinderen – als u er niet meer bent – een bedrag uit uw nalatenschap krijgen? De enige zekerheid dat uw wens zal worden uitgevoerd, heeft u met een testament. Volstaat u met een verklaring of een briefje in een la, dan doet u niet meer dan een beroep op uw kinderen om uw wens uit te voeren. Zij zijn daar niet aan gehouden, met alle fiscale gevolgen van dien.

Als uw kinderen, met een dergelijke verklaring, niet aan uw wens tegemoet willen komen, dan is er niets wat hen daarvan weerhoudt. Zij kunnen daarmee niet gedwongen worden om die uitkeringen toch te doen. Echter, er is nog een – net zo belangrijk – argument om niet te volstaan met een verklaring of briefje.

Zowel ouders als kleinkinderen hebben ieder een vrijstelling voor de erfbelasting van € 20.148. Met een testament waarin u een legaat voor ieder van uw kleinkinderen opneemt, levert dit per saldo een behoorlijke belastingbesparing op. Zo kan er in 2016 bij overlijden maximaal€ 20.148 belastingvrij naar elk kind en kleinkind overgeheveld worden, wat per kleinkind een belastingbesparing inhoudt van ten minste € 2.015.

Zonder testament zouden de schenkingen aan de kleinkinderen, ter uitvoering van uw wens, dubbel worden belast door de fiscus. Immers, eerst betalen uw kinderen over dit bedrag als verkrijging uit uw nalatenschap, en vervolgens zal er door de kleinkinderen schenkbelasting verschuldigd zijn. Bij meer kleinkinderen kan het totaalbedrag dat naar de fiscus gaat, behoorlijk oplopen. U kunt één en ander goed regelen met een testament. De kosten daarvan wegen niet op tegen het belastingvoordeel dat u bereikt.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een testament of het afwikkelen van een erfenis? Bel ons voor het maken van een afspraak.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.