Landerijen in verpachte staat voor erfgenaam-pachter

Wat gebeurt er met agrarische percelen, die bij leven door ouders aan een van meer kinderen zijn verpacht, na de door van beide ouders? Naar de erfgenamen, is de logische conclusie. De vraag is echter tegen welke waarde de percelen aan het betreffende kind kunnen worden geleverd.

De erfgenaam-pachter heeft er belang bij als die waardering in verpachte staat wordt gedaan, terwijl het in het financiële belang van de overige kinderen is om die waardering in vrij opleverbare staat uit te voeren.

De rechter heeft zich over deze vraag uitgesproken en oordeelt dat de percelen tegen de waarde in verpachte staat aan de erfgenaam-pachter moet worden toebedeeld. Ook in deze gevallen moet volgens de rechter rekening worden gehouden met bestaande pachtovereenkomsten. Alleen als de zich benadeeld voelde partij(en) feiten of omstandigheden aan de orde stellen die een afwijking van deze regel zouden kunnen rechtvaardigen, zal de rechter die in zijn afweging meenemen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan dat resulteren in afwijking van de regel.

Wilt u meer weten over pacht en erven? Bel ons voor het maken van een afspraak.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.